€ 15.000 voor Frame Running Kids

€ 15.000 voor Frame Running Kids

Donatie in samenwerking met SGK

Alweer voor het 5e jaar hebben de drie Kiwanis service-clubs uit Bergen op Zoom, Wouw Zoomvliet en Halderberge een gezellige en sportieve golf dag georganiseerd om gelden in te zamelen voor het goede doel. Deze lustrum uitgave stond in het teken van het project FRAME RUNNING KIDS van atletiekvereniging SPADO in Bergen op Zoom. Dit project werd mede ondersteund door de landelijke stichting Het Gehandicapte Kind die de ingezamelde gelden met nog eens 50% vermeerderde tot een mooi totaal bedrag van € 15.000,-

 

Deel deze post