Stichting het Vergeten Kind

Stichting het Vergeten Kind

Het golftoernooi van 2021 staat in het teken van Stichting het Vergeten Kind.

Het Vergeten Kind zet zich sinds 2009 in voor kwetsbare kinderen en jongeren in nederland die in een onveilige of instabiele thuissituatie leven of die noodgedwongen opgroeien in een opvanglocatie.
Als stichting zijn zij er om deze kwetsbare kinderen te horen, te zien en een stem te geven. Zo kunnen deze kinderen weer kind zijn en zich ontwikkelen tot gelukkige mensen en volwaardig meedoen in de maatschappij. Daarnaast vragen ze aandacht voor deze problematiek bij het brede publiek en de politiek om de situatie te verbeteren en zetten ze zich in om te voorkomen dat deze kinderen in deze situatie terecht komen. 

Deel deze post